2014

Slovensko

Autosalón Rožňavská 30 / Bratislava

Jaslovské Bohunice , KLIMAJEDNOTKY

BORY MALL

VÝROBNÝ ZÁVOD CCN GROUP SLOVAKIA s.r.o / BELUŠA

CEHIP PRIEMYSELNÝ PARK / VRÁBLE

COOP JEDNOTA / TRNAVA

Čistička odpadových vôd / KEŽMAROK

ECE GALERIA KRAKOWSKA

Rekonštrukcia kotolne Ministerstvo zahr.vecí SR

Materiálovotechnologická fakulta v Trnave

ZTS Námestovo 7 -Novostavba haly č.3 a č.4

Fortischem a.s. / Nováky

Nákupné Centrum Vajnoria

SLSP Žilina

SYSTEMAIR / KALINKOVO

TESCO / PEZINOK

Decathlon -Ružinov / Bratislava

Zahraničie

Labor control SYSTEMAIR / INDIA